Back to search

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Matematikk.org - et elektronisk torg for matematikkinteresserte

Awarded: NOK 1.9 mill.

For å oppnå disse målene ønsker man å bygge opp et nettsted med tilrettelagt stoff for de aktuelle målgruppene. Det er av overordnet betydning at mest mulig av innholdet er på norsk samt at det inngår stor grad av interaktivitet. Innhold Det vil bli en kombinasjon av egenprodusert materiale samt kvalitetssikrede lenker til annet tilgjengelig materiale. -Spør professor´n. Mulighet for å stille matematikkrelaterte spørsmål via e-post. -Leker og spill. Leker og spill med matematisk innhold. Vi kan her tenke oss spill hvor brukerne spiller mot datamaskinen eller som de kan spille med venner. Matematikken bak vil kunne bli forklart på flere nivåer. -Yrkesmuligheter. Hvilke yrkesmuligheter finnes for matematikere? Vise hvordan matematikk går igjen i svært mange yrkesgrupper. -Forskning. Hva driver forskere med? Popularisering av matematisk forskning. -Undervisningsideer. For eksempel forslag til prosjektoppgaver for elever i skolen samt litteraturtips. -Oppgaver/nøtter. Oppgaver på aller nivåer som utfordrer brukerne. Interaktive løsningsforslag med forklaring av matematikken bak. Kan også kombineres med konkurranser. -Tilrettelagt fagstoff. Fagstoff tilrettelagt for de ulike målgruppene. -Kvalitetssikrede lenker. Lenker til matematikkrelatert materiale på nettet.

Funding scheme:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project