Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Refleksjon og sannhet: Forholdet mellom Heideggers Descartes-resepsjon og utviklingen av hans sannhetsbegrep

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

148771

Project Period:

2002 - 2007

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project