Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Forståelse av kropp, bevegelse og idrett i kristendom, islam og buddhisme - muligheter for et interreligiøst idrettsetos

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Number:

148963

Application Type:

Project Period:

2002 - 2007

Location:

l gymtimene våre har vi jenter med muslimsk bakgrunn, som helst ikke vil delta, i alle fall ikke sammen med gutter. Går vi på yoga-kurs, formidles det en helt annen type bevegelsesforestilling enn den tradisjonelle, hvor det gjelder å være raskest, hoppe høyest eller score mest. Innvandrerorienterte idrettsprosjekter som har som mål å integrere folk flest, når slett ikke alle i den tiltenkte personkretsen. <.zeta.>penbart finnes det forskjellige syn på kropp og bevegelse, og dermed også på hva som er den "riktige" kroppsøvingen. Hvorfor? Prosjektet vil belyse den religiøse delen av begrunnelsen og finne muligheter for en tilnærming på tvers av religionene; og i neste skritt finne frem til muligheter for å utvikle et felles interreligiøst idrettsetos. Et idrettsetos av denne art med bakgrunn i forskjellige religioners oppfatning av kropp/idrett kan bidra til en slags "reframing" på problemstillinger som bl.a. doping, den "usunne" pengebruken innen toppidrett og, klart, for den flerkulturelle undervisning en i kroppsøvingsfaget på skolene. Sist, men ikke minst: En analyse av andre og egne synsmåter vil hjelpe til en dypere forståelse for hverandre, særlig når idrett drives i flerkulturelle kontekster.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project