Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Tiltak til oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Manager:

Project Number:

149303

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Subject Fields:

Prosjektet er oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø med med formål om økt interesse og kompetanse i etikk. Tiltaket tar sikte på å danne et etikkforum, plassert ved Senter for profesjonskunnskap. Sentralt for dette etikkforumet er å skape et tverr faglig møtepunkt, for forskere og lærere som er opptatt av etikkspørsmål. Prosjektet tar sikte på å styrke spesielt tre områder innen etikk: profesjonsetikk, forskningsetikk og etikk i miljø, ressursbruk og næringsliv.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project