Back to search

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Lokalt etikk-tiltak innen området internasjonal etikk/politisk filosofi

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

149430

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Nettverket i internasjonal etikk/politisk filosofi skal ha følgende aktiviteter i perioden 2002-2004: <h>- Et regelmessig seminar basert på bidrag fra forskere i nettverket og inviterte gjesteforelesere. Seminaraktiviteten skal dokumenteres i form av en notatserie eller en årlig publikasjon. <h>- To forskerkurs. Det ene skal ha en mer overgripende karakter og introdusere grunnleggende problemstillinger i internasjonal etikk/politisk filosofi; det andre skal vies en mer avgrenset problematikk. <h>- En årlig workshop med utgangspunkt i forskning som bedrives innenfor nettverket. <h>- Støtte til hovedfagsstudenter gjennom veiledning og hovedfagsstipender.

Funding scheme:

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project