Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Strategier og roller i fremtidens leveringsnettverk for marine produkter

Awarded: NOK 2.0 mill.

Prosjektet foreslås gjennomført i tre deler: Strategier i matmarkedet Det marine Norges forutsetninger Pilotprosjekter for implementering Strategier i matmarkedet Forskning omkring strategier i matmarkedet vil ha følgende elementer: Strategier i internasjonal matvaresektor for å få et analytisk bilde av de strategiske alternativene for norske leverandører. Leveringsnettverk slik at markedsstrategier kan knyttes til leveringsnettverkenes egenskaper. Identifisere mulige drivkrefter for endringer i leveringsnettverkene for at norske aktører og myndigheter kan forutse endringer og forstå nettverksdynamikk. Det marine Norges forutsetninger Første del skal identifisere strategier og markedstilpasninger, andre skal identifisere kravene og evaluere no rske forutsetninger: - Mulige produktsstrømmer: Med utgangspunkt i analyser av fremtidsperspektivene for matsektoren skal det utvikles alternative bilder av volumsammensetningen i norsk marin produksjon og eksport. -Krav til gjennomføring med utgangspunkt et i typer leveringsnettverk, for eksempel struktur/eierskap. finansiering, råvarebasis, teknologi, infrastruktur, logistikk, organisasjon og regulering. - Gap-analyse: Egenskaper i forhold til kravene på foretaks- og bransjenivå.Gap-analysen skal indiker e behov for tiltak. Pilotprosjekter for implementering (minst to-tre aktører) Konkretisering av strategialternativer. Evaluering av strategialternativer ut fra tilgjengelige ressurser. Tiltaksplaner for eksempel med h ensyn til transport, råvarebasis, merkeidentitet, distribusjonskonsepter. elektroniske markedsplasser, reguleringsregimer.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project