Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Awarded: NOK 1.9 mill.

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens utforming. Da formålet med prosjektet er å belyse menns kroppsvaner og helseforståelse ut fra hvordan dette håndteres i dagliglivet, velges et idrettslag og en pasientforening/rehabiliteringsinstitusjon som nedsla gsfelt. Flere metodiske tilnærminger vil tas i bruk, deltakerorienterte metoder som minnesarbeid, "dagbøker" og tilbakeføring av forskningsresultater og kvalitative intervjuer - både individuelle og i grupper- vil være sentrale virkemidler. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av SSBs Helse- (1995) og Levekårsundersøkelse (1998) med henblikk på spørsmål om menns egenopplevde helse, og studie av helsemagasiner som retter seg mot en mannlig livsstil. Siktemålet med noen av disse metodene er også å mob ilisere menns egne krefter ved å utfordre og endre innarbeidede tankemønstre og kroppsvaner hos den enkelte, på arbeidsplassen og i helsevesenet.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project