Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Awarded: NOK 0.32 mill.

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir å betrakte som virkemidler for å oppnå resultater på lengre sikt. Homonettverkets overordnede forskningspolitiske målsetting er å bidra til å skape/opprettholde et levende og frodig tverrfaglig homoforskningsmiljø . Nettverket fyller i dag et viktig behov som presentasjons- og diskusjonsforum for forskning om (forståelser) av homser og lesber. I dagens modell er månedsseminarene åpne for alle -studenter, forskere, praktikere, homopolitikere og ellers alle som er in teresserte. Forskningsformidling og tilbakeføring av forskningsresultater til gruppen det gjelder osv. er mao. en del av nettverkets virksomhet.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project