Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen fiskerirettet markedsforskning.

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Number:

150887

Application Type:

Project Period:

2001 - 2005

Funding received from:

Location:

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project