Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsforum i Bergen

Awarded: NOK 0.21 mill.

Velferdsforum i Bergen, etablert våren 2000, er et nettverk som samler velferdsforskere fra ulike institutter og fakulteter ved universitetet, Rokkansenteret og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved Handelshøyskolen. Målet er nettverk sbygging gjennom faste seminarer og enkelte større konferanser.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project