Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse av jordbær (Fragaria xananassa) mot skader påført av jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi)

Awarded: NOK 1.1 mill.

Jordbærsnutebillen er en insektart som påfører jordbærplanter betydelig skade. Billen overvintrer i gammelt løv etc. og oppsøker jordbærplanter om våren. Etter parring legger hunbillen et egg i en blomsterknopp før den snitter stilken til knoppen slik at den tørker inn. I konvensjonelt landbruk sprøytes jordbær med ulike preparater for å hindre slike insektskader. Det har resultert i at 80% av norskproduserte jordbær innholder rester av sprøytemidler. Innen økologisk landbruk benyttes andre metoder so m jordbearbeiding, fjerning av dødt plantemateriale, dyrking på plast etc. for å h indre insektskader. Tross disse tiltakene er man i de fleste strøk av landet plaget av insektskader på jordbær. Dette prosjektet tar sikte på å studere om det finnes substa nser som plantene produserer for å beskytte seg mot insektskader, og om det er mulig å benytte disse substansene i utviklingen av en ny plantevernsmetode. Dette vil bli undersøkt ved at duftkomponenter fra jordbær blir identifisert for så å studere hvilke av disse substansene jordbærsnutebillen benytter ved sitt vertsvalg. I dette arbeidet vil det bli benytet både elektrofysiologiske registreringsteknikker av luktrespons og atferdstester i laboratorium og i felt. Resulatene fra disse forsøkene vil så bli anvendt i utvikling av en plantevernsmetode som enten baser er seg på repellenter som frastøter billen fra plantene eller attraktanter som tiltrekker insektene til feller.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project