Back to search

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av interkommunal legevakt før og etter innføring av fastlegeordninga (FLO)

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Manager:

Project Number:

152218

Project Period:

2002 - 2004

Location:

Funding scheme:

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project