Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert bruk av plantevernmiddel i frilandsjordbær.

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Number:

152387

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Det er sterkt ønskelig å redusere den omfattende bruken av plantevernmidler i norske frilandsjordbær, både av hensyn til miljø og helse, og til norske jordbærs omdømme blant forbrukerne. En slik reduksjon er imidlertid helt avhengig av dokumenterte altern ativer til dagens sprøytepraksis. I dette prosjektet vil to slike alternativer utforskes: Biologisk kontroll og mer effektivt sprøyteutstyr. Forskere fra flere fagområder vil samarbeide om å finne svar på følgende hovedproblemstillinger: Hva er forskjelle n på konvensjonelle og økologiske jordbærfelt når det gjelder forekomst og mengde av utvalgte nytteorganismer? Hvordan utnytte nytteorganismer til biologisk kontroll av jordbærmidd, spinnmidd og rotsnutebiller? Hvordan kan sprøyteutstyr forbedres, slik at avdrift og preparatbruk blir mindre? Hvordan kan en få økt effektivitet og kvalitet i sprøytearbeidet? Metodene vil omfatte forsøk og prøvetaking hos jordbærdyrkere og forsøk i jordbærfelt spesielt anlagt for prosjektet. Sprøyteutstyr med dokumentert for bedret effekt som reduserer forbruket av plantevernmiddel vil bli utviklet i samarbeid med Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), UMB (tidligere Institutt for tekniske fag, NLH) og en industripartner. Prosjektet er et samarbeid mellom Plant eforsk Plantevernet, Planteforsk Kise, IMT ved UMB og to forsøksringer.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project