Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Handel, miljø og markedsadgang - WTO og norsk fiskerinæring.

Awarded: NOK 1.6 mill.

Prosjektet søker først å belyse implikasjonene av den økende veksten miljøspørsmål har i handelssammenheng, og hvordan dette slår ut på henholdsvis globalt (WTO) og regionalt (NAFTA, EU, ASEAN) nivå. Tunge aktørers (USA, EU, Kina) rolle og atferd studeres nærmere. Dernest vurderer prosjektet konsekvensene av utviklingen i forholdet mellom handelsreglene og miljøhensyn og regionalisering for norsk fiskerinæring.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project