Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Hvordan kan norske fiske-eksportører best utnytte Eksportutvalgets generiske markedsføring av norsk sjømat i utlandet?

Awarded: NOK 1.7 mill.

I markedsføringen av norsk fisk i utlandet spiller Eksportutvalget for fisk (EFF) en meget sentral rolle. EFFs hovedoppgave er å øke etterspørselen etter norsk sjømat i sentrale eksportmarkeder gjennom generiske reklamekampanjer for norsk sjømat. For å ta ut effektene av denne reklamen, er det avgjørende at den enkelte eksportør samordner sin markedsføring med EFFs kampanjer. Med bakgrunn i sentrale teorier om produktvurderinger og reklame-effektivitet, vil vi fokusere på to viktige faktorer for en vellyk ket samordning i dette prosjektet. 1. Visuelle og budksapsmessige felles-elementer. Den generiske reklamen bygger positive assosiasjoner til norsk sjømat som må ”vekkes” i reklamen for det enkelte produkt. Vi vil studere hvordan ulike visuelle koblinger (f.eks logo, fargebruk etc.) og buds kapsmessige koblinger mellom generisk reklame og kommunikasjon for enkeltprodukter kan styrke vurderingene av norske sjømatprodukter. 2. Timing. En annen avgjørende faktor for effekten av generisk reklame er timingen mellom de generiske kampanjene og eksportørenes egne markedsaktivitet. Her vil vi, ved å variere tiden mellom de generiske kampanjene og eksportørenes aktiviteter, finne fr em til optimale ”time-lags”, samt hvilke forhold som modererer effekten av tid (f.eks kjennskap til produktene).

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project