Back to search

AKLIMED-Klinisk medisin

Styring av anestesidybde.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

155176

Project Period:

2003 - 2006

Funding received from:

Location:

Generell anestesi - narkose - er en sammensatt tilstand av smertelindring, muskellammelse og søvn. Behovet for anestesimidler varierer betydelig mellom pasienter og i førlopet av en operasjon. Det er betydelig usikkerhet knyttet til overvåkning av anestes ieffekt, spesielt hva angår søvn. Kvinner våkner raskere etter narkose enn menn. <.zeta.>rsakene til dette er ikke klarlagt. Prosjektet tar utgangspunkt i to nyvinninger i anestesien: - Doseringshjelpemiddelet TCI (target control infusion systemer). - Monitorer for å måle søvndybde. I to gjennomførte delstudier har prosjektgruppen belyst treffsikkerheten av doseringshjelpemiddelet TCI og sammenhengen mellom målte nivåer av anestesimiddel og søvndybde målt med søvnmonitoren BIS. I to andre dels tudier vil prosjektgruppen delta i et multisentersamarbeid for å se på om det å styre sovemiddelinfusjonen ved bruk av to andre søvnmonitorer vil kunne føre til redusert bruk av anestesimidler og derigjennom bedret oppvåkning og færre postoperative plager . Gjennom 3 delstudier tar prosjektgruppen sikte på å kartlegge årsakene til at kvinner våkner raskere av narkose enn menn, og hvordan det bør påvirke anestesilegens dosering av sovemiddel. Prosjektgruppen mener at prosjektet vil kunne bidra økt kunnskap om anestesiologisk anvendt farmakologi og derigjennom bidra til en mer målrettet tilførsel av sovemiddel under narkose.

Funding scheme:

AKLIMED-Klinisk medisin

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project