Back to search

TU-Tungt utstyr

Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Awarded: NOK 1.9 mill.

I det siste tiåret har ICP-MS (Inductively Couplet Plasma Mass Spectrometry) utviklet seg til en av de ledende analyseteknikkene innenfor (geo)kjemi og har blitt hevet til en standard når det gjelder analyse av (spor)elementer i geomaterialer. Analyse av over 40 elementer med høy presisjon på kort analysetid gjør teknikken vel egnet til forskningsprosjekter innenfor områder som ressursgeologi, mineralforedling, hydrogeologi og miljøteknikk hvor det som regel inngår et stort antall prøver. Instituttet har følbart behov for en slik fasilitet. Dagens utstyr begrenser både antallet prøver og elementer. Analysetjenester må derfor kjøpes hos andre institutter, noe som ikke bare koster penger. Minst like viktig er at instituttet kan bygge opp ko mpetanse på dette området. IGB har en sentral rolle innenfor ovennevnte fagområder i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kjøp av et ICP-MS instrument er en viktig betingelse for å kunne oppfylle instituttets ambisjoner som er nedfelt i instituttets strateginotat og Forsknin gsrådets anbefalinger fra 1999 (Geofagplan rapporten). ICP-MS finnes ikke ved noe NTNU-laboratorium.

Funding scheme:

TU-Tungt utstyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project