Back to search

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Signalbehandling ved diagnostisk ultralyd: Algoritmer for sanntids framstilling av blodstrøm

Awarded: NOK 1.7 mill.

Ultralyd Doppler teknikk brukes til å måle bevegelse i humant muskelvev og blod med stor nøyaktighet. Tradisjonell teknikk for farge blod- og vevsavbildning gir lav tidsoppløsning. Ved Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk (IFBT), NTNU har en i samarbeid med GE Vingmed Ultrasound utviklet nye akvisasjons-teknikker for å omgå dette problemet. Teknikkene gjør det mulig å visualisere blodstrøms-bevegelse med full retnings-informasjon, i motsetning til tradisjonell Doppler målinger som bare gir has tighetskomponenten langs ultralydstrålen. For muskel-bevegelse gir denne teknikken vesentlig bedre tidsoppløsning i estimering av hastighet og hastighetgradienter. Prosjektet skal prøve ut algoritmer for signalbehandling og visualisering basert på denne teknikken som gir maksimal klinisk verdi i en diagnose-situasjon. Algoritmene skal først prøves ut på lagrede ultralyd-signaler tatt opp fra pasienter. Når fungerende metoder er utviklet, skal de implementeres i sanntid på GE Vingmed Ultrasound sin ultra lyd-scanner. En viktig del av prosjektet er effektivisering av algoritmene for sanntids visualisering, slik at en kan få prøvd ut metodene i klinisk praksis. Prosjektet vil også bidra til å styrke teknologi-kompetansen ved billed-diagnostikkmiljøet i MR og ultralyd som nå blir organisatorisk samlet i et institutt ved det medisinske fakultetet på NTNU.

Funding scheme:

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project