Back to search

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Kaliumkanaler i kortikale pyramideceller: En videomikroskopi og patch-clamp studie

Awarded: NOK 0.25 mill.

Prosjektgruppen studerer signalbehandling i hjernens nevroner, hovedsakelig ionekanaler og signalsubstanser som regulerer den nevronale aktivitet. De siste årene har gruppen særlig studert kalium(K)-kanaler som aktiveres av intracellulære kalsium(Ca)- ion er. Disse K(Ca)kanalene (BK-og SK-kanaler) har trolig stor betydning for å regulere hjernecellenes aktivitet ved bl. a. ved søvn/våkenhet, oppmerksomhet, læring og hukommelse, aldersforandringer i hjernen og iskemisk hjerneskade.

Funding scheme:

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project