Back to search

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Vern og bevaring av marint biologisk mangfold

Awarded: NOK 1.9 mill.

Funding scheme:

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015