Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Bygging og testing av subsea sandhåndteringsutstyr

Awarded: NOK 0.93 mill.

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project