Back to search

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Bjørk i synlige konstruksjoner. Et nyskapningsprosjekt ledet av Moelven Limtre AS

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Manager:

Project Number:

155887

Application Type:

Project Period:

2003 - 2005

Partner countries:

Moelven Limtre har i forretningsplanen betydelig satsing på bjørk i limtrekonstruksjoner. Prosjektet er en del av prosjekt støttet av SND, skogeierforreninger og Skogtiltaksfondet. Denne søknad gir prosjektet en nødvendig helhet. Et pilotbygg med bjørk limtre skal benyttes til informasjon og markedsføring. Følgende institusjoner og organisajoner deltar i prosjktet: Forreningen Norske lauvtrebruk, Skogeierforeninger, Svenske Lövsågverk, Lövtreinstitutet i Ydre og Sorteringsmaskin produsenten Dynalyse AB. I prosjektet støttet av SND skal det utvikles fasthetsverdier for strekkstyrke bjørk. Egenskaper til Bjørk Limtre basert på limtrelamellenes strekkfasthet. For å kunne utnytte resultatene fra ovennevte prosjekt må vi se på konstrueringen av limtrebjelkene. Denne utvikling og forskningsjobben søker vi støtte fra i Norges forskningsråd. Utvikling av fingerskjøter for høye strekkfasthetsklasser. Det er forventet at bjørk vil ha høyere styrkeegenskaper enn det vi kjenner fra gran og furu. For å utnytte dette potensialet må det utvikles fingerskjøter og fingerskjøtprosesser som vil klare de nye kravene. Utprøving av konstruksjonslim I dag finnes en godkjenning av lim til konstruksjonslimtre av bjørk. Limprodusentene skal inviteres for å utprøve og godkjenne sine lim i prosjektet. Test av bjørk limtre produsert under riktige forutsetninger. Resultatet av limtrelamellenes og fingerskjøtenes styrke i limtre skal undersøkes for å se om nye forutsetninger holder mål.

Funding scheme:

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project