Back to search

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksible arbeidskulturer og foreldres tidskonflikter

Awarded: NOK 2.1 mill.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i de endringer som har foregått i det moderne arbeidslivet. Siden endringsprosessene i arbeidslivet har betydning for organiseringen av tid i samfunnet, vil det være viktig å fokusere på tid for å forstå organisering av mode ren familieliv. Familier må i dag forholde seg til konkurrerende tidskrav, og arbeidslivets tidskulturer gir ulike betingelser for foreldres bruk av tid i familien. Innenfor dette prosjektet ønsker en å studere hvordan foreldres tid til barn bestemmes i e t samspill mellom barn, foreldre, arbeidsliv og omsorgsordninger. Forskningen på dette feltet har hatt fokus mot marked/foreldre eller stat/foreldre.

Funding scheme:

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project