Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønn, mestring og deltakelse i arbeidsliv og hjemmeliv. En studie av tilpasninger mellom arbeidsliv og hjemmeliv og hvordan disse påvirker

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

155998

Project Period:

2003 - 2009

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Hvordan løser arbeidstakere med omsorgsansvar konflikten mellom arbeisliv og hjemmeliv? Og hva blir konsekvensene for ressurs- og kompetanserealisering i arbeidslivet - og for livskvalitet og relasjoner i privatlivet? <h>1. Prosjektet tar for seg arbeisl ivs- og hjemmelivstilpasninger blant høyt utdannede arbeidstakere med omsorgsansvar i henholdsvis industri-, helse- og kunnskapsbedrifter. Søkelyset settes på: - uformelle mekanismer på arbeisplassen som har betydning for inkludering/ekskludering av arbe idstakere med omsorgsansvar - omkostninger og gevinser for den enkelte medarbeiders karriere og mestringsmuligheter, for bedriften/organiseringen og for partner/familie. <h>2. Prosjektet vil også identifere eksempler på sosial innovasjon i bedrifter og f amilier/nærmiljø som kan peke i retning av bærekraftige løsninger for den enkelte, for organisasjonen og for samfunnet.

Activity:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon