Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Not for utsortering av unormal fisk fra laksemerder

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Number:

156231

Project Period:

2003 - 2006

Location:

Ved lakseproduksjon i merder er det et stort praktisk problem å fjerne fisk som ikke er ønsket i produksjon. Fisk med deformiteter (korthaler, krokrygger) "svimere/tapere" parasittbefengte eller syk fisk (f. eks. med vintersår/IPN) eller kjønnsmoden fisk er vanlig, men uønsket i laksemerder fordi de enten er ulønnsomme å produsere eller bidrar til økt smittepress og lider en langsom død i merden. Disse fiskene er ofte de mest synlige i merden og gir dermed lett et intrykk av en uetisk produksjon og dårli g dyrevelferd. Basert på ferske forskningsresultater om effekten av undervannslys på laksens atferd, vil prosjektet utvikle og dokumentere effektivitet og selektiviteten til en spesialkonstruert utsorteringsnot som gjør det praktisk mulig å fjerne disse i ndividene fra produksjonen.

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project