Back to search

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mikrosystem for hjerteovervåkning

Awarded: NOK 4.5 mill.

Dette er det første mikrosystem-prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HVE) som tar opp biomedisinske anvendelser, og prosjektet er sentralt i kompetanseutviklingen innen den strategiske satsingen på mikrosystem-teknologi. Prosjektet vil utvikle en teknologi for utforming og bygging av implanterbare mikrosystemer. Prosjektet tar utgangspunkt i et Medinnova-prosjekt for registrering av hjertebevegelse på pasienter etter by-passoperasjoner. Systemet vil bli basert på mikrosensorer for bevegelse som vil integre res med pacemakerelektroder. Utviklingen av systemet vil skje i samarbeid mellom Medinnova SF ved Rikshospitalet, SensoNor og høgskolen. Medinnova vil ha hovedansvar for utprøving av sensor-konseptet, mens høgskolen vil ha hovedansvar for å demonstrere hv ordan et fremtidig implementerbart industrielt produkt kan lages. Arbeidsdelingen i hovedsak: <h>- Høgskolen i Vestfold: Design av system for pakking og montasje, signalkondisjonering, karakterisering og biokompatibel innkapsling. <h>- Medinnova: System spesifisering og brukerkrav. Utprøving av sensor og klinisk testing. Sensor-design og produksjon vil skje i samarbeid med SensoNor og Sintef. Prosjektet vil bli gjennomført i 3 faser over 4 år. <h>1. Utvikling av MEMS-basert sensorelement, karakteriseri ng og funksjonstesting ved anvendelse av tilgjengelig elektronikk. <h>2. Miniatyrisering for å tilfredsstille krav til størrelse, pålitelighet, kompatibilitet og sikkerhet ved montasje og pakking. <h>3. Utvikling av industrielt nivå på biokompatibel kap sling.

Funding scheme:

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project