Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Kjeller

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Number:

156379

Application Type:

Project Period:

2003 - 2004

Location:

Prosjektet vil utvikle og vedlikeholde infrastruktur for innovasjon i de nå 6 deltagende FoU-institusjoner IFE, FFI, NILU, Norsar, UNIK og TFOU (HSK er nå innlemmet i HIAK, som for 2004 sender separat søknad pga ny organisasjon). Man ønsker å videreføre hovedtrekkene i den etablerte FORNY-organisasjonen, med Campus Kjeller AS som KE og med en styringsgruppe som tar stilling til strategiske, operative og faglige vurderinger til ressursbruk. Styringsgruppens medlemmer er samtidig ansvarlig FORNY-kontakt for gjennomføring av prosjektet i egen org. Viktig tiltak er: Organisere idespeiding innad i hver enkelt av de 6 institusjoner, bla mapping. Arrangere ideseminarer i egen organisasjon. Gjennomføre organsiert IPR-tiltak Implementering av kommersialiseringsstrategi i samtlige institutter. Aktiv deltagelse i Arena-programmet. Nettverksamarbeid med institutt og næringsliv innen beslektet teknologi. Det vises også til søknad om FORNY KE Campus Kjeller AS

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project