Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Midt-Norge

Awarded: NOK 13.1 mill.

Nybrottsarbeid og holdningsskapende aktiviteter for nyskaping innenfor FoU-miljø og næringsliv krever tålmodig og kontinuerlig innsats. LEN ser det derfor som viktig å videreføre våre infrastrukturprosjekter mot FoU-miljø og å sette ytterlige fokus på mot ivasjons- og stimuleringstiltak mot næringslivet i Midt-Norge. LEN ser det som en utfordring å fokusere innovasjonshøyden og potensiale i kommersialiseringsideer i forhold til internasjonalt markedspotensiale og gjennom dette fokusere økt verdiskaping i nyetableringer, på tilsvarende måte som antall kommersialisering er. I tillegg fokuseres det på å skape idemarked og dealflow av innovative ideer fra næringslivet. Kommersialiseringsvirksomheten i FORNY er den synlige kortsiktige produksjon av kommersielle resultater på basis av kompetanse og ideer med opphav i FoU-miljøet og fremover også fra eksisterende næringsliv. Resultatene fremkommer i følgende 3 kategorier m ålbare størrelser: - Patenterbare ideer og kunnskap/innvilgede patenter. - Lisensiering hvor beskyttbare idéer og kunnskap selges til eksisterende næringsliv som lisensavtale. - Bedriftsetableringer hvor kunnskap og gründerpersoner etablerer ny selvstendig bedrift. LEN deler denne aktiviteten inn i 4 hovedområder som følger: - Idégenerering/motivasjonstiltak - Idéutvelgelse - Kommersialisering frem til nyetablering og/eller lisensiering. - Oppfølging av nyetablerte gjennom etableringsåret.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project