Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Sør-Trøndelag

Awarded: NOK 0.43 mill.

FORNY ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) vil bidra til at høgskolen når sine mål innen innovasjon og entreprenørskap. HiST vil vektlegge samarbeidet med NTNU som er en vesentlig aktør når det gjelder infrastrukturtiltakene i Midt-Norge og med Leiv Eiriksson Nyskaping AS som har tatt ansvaret for kommersialiseringsaktivitetene. HiST vil bruke eksisterende nyskapningsarenaer. I forhold til egne studenter og ansatte vil HiST - videreutvikle FoU-virksomheten og tverrfaglig samarbeid for å gi et bedre grunnlaget for forskningsbaserte idéer - motivere for og stimulere til at studenter og ansatte bevisst tenker nyskapning i forbindelse med FoU-virksomhet - sørge for informasjon om hvor og hvordan man kan få hjelp til å videreutvikle FoUbaserte idéer til ferdige forretningsplaner - sørge for at studenter og ansatte får tilbud om opplæring i innovasjon og entreprenørskap. Nytt for 2004 er å: - Utvikle innovasjonsbank hvor forretningsideer fra studenter og ansatte skal samles. Hensikten er å videreutvikle ideer og koble ideer og personer og måle innovasjonsaktiviteten ved HiST. - Bygge tverrfakultært fagmiljø for innovasjon og entreprenørskap.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project