Back to search

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk - NIFU (ref. p. 107785)

Awarded: NOK 47.1 mill.

Prosjektsammendrag - FoU-statistikk NIFU STEP Gjelder perioden 2006 - 2008 (basert på avtale for perioden 2003-2005 og revisjoner) NIFU STEP har gjennom prosjektet ansvaret for utvikling, vedlikehold, bearbeiding, dokumentasjon, tolkning og formidling av statistikk og indikatorer, som kan gi et godt og dekkende grunnlag for å forstå det samlede norske FoU- og innovasjonssystem samt den norske deltagelsen i europeisk og annet internasjonalt forskningssamarbeid om statistikk og indikatorer. Prosjektet d ekker NIFU og STEPs tidligere oppgaver på feltet, samt bibliometri.

Funding scheme:

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag