Back to search

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

Awarded: NOK 4.5 mill.

Funding scheme:

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier