Back to search

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Gjesteforskerstipend - Proposal for a legal research on health, safety, consumer and environmental protection in Norway in accordance with..

Awarded: NOK 0.12 mill.

Prosjektets mål er å studere Norges handlefrihet med hensyn til kontroll med markedsføring av kjemiske stoffer i forhold til EØS-regelverket og annen internasjonal rett, herunder føre var-prinsippet. Prosjektet skal utføres av professor Nicolas de Sadelee r, Belgia, under et ett års opphold som gjesteforsker ved Institutt for offentlig rett fra sommeren 2003 til sommeren 2004. Han vil her inngå i miljørettsgruppen og utvide perspektivet for den forskningen som allerede pågår der i internasjonal miljørett, og forholdet mellom handel og miljø, herunder EØS-rett.

Funding scheme:

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project