Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

HokusFokus - Håndholdt skanner med display (forskningsdelprosjekt i OFU-prosjekt)

Awarded: NOK 0.40 mill.

Produktet er en håndholdt skanner som skanner inn et tekstavsnitt på 6 til 10 cm bredde av gangen. Enheten skal ikke ha stor lagringskapasitet. Meninger er å skanne, så lese. Når ny tekst skannes slettes den forrige, eventuelt kan to til tre skanninger la gres og tilpasses hverandre. Skanneren leser bare tekst, begynner på første hele ord og slutter på siste hele ord. Enheten er trådløs og oppladbar. Displayet skal presentere teksten i en form og i et format som øker lesbarheten og som kan tilpasses den en kelte bruker.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project