Back to search

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

158794

Application Type:

Project Period:

2003 - 2009

Subject Fields:

Funding scheme:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningHelseBasal biomedisinsk forskningEnergiPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje Muliggjørende teknologierHelseTranslasjonsforskningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Portefølje Demokrati, styring og fornyelseMatGlobal matsikkerhetHelseKlinisk forskningMiljøteknologiBransjer og næringerNæringsmiddelindustriInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapMatMat - Grønn sektorNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerNaturmangfold og miljøAnnen miljøforskning (utgår 2014)LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerHelsenæringenLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMatTrygg verdikjedeBransjer og næringerTransport og samferdselPortefølje PetroleumEnergiFornybar energi, bioInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonMarinØkosystem (utgår 2014)Portefølje HelsePortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningEnergiMiljøvennlig energi, annetGrunnforskningLTP2 HavMarinFiskeriKulturNaturmangfold og miljøMiljøteknologiVelferd, arbeidsliv og utdanningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagBransjer og næringerLandbrukLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)LTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerVareproduserende industriNaturmangfold og miljøØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)Nanoteknologi/avanserte materialerUtviklingsarbeidKulturVitenskap og samfunnMarinHavbrukLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje LivsvitenskapMarinInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserIKTAnvendt forskningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMatMat, helse og velværeMatMat - Blå sektorLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)LTP2 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerMatMat - BlågrønnNaturmangfold og miljøBærekraftig energiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBransjer og næringerIKT-næringenNaturmangfold og miljøForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)LTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Fagmiljøer og talenterEnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingLTP2 Petroleum og mineralerLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerOlje, gassInternasjonaliseringEnergiAnnen miljøvennlig energi, andre energibærere (hydrogen, biogass, mm)LTP2 Fornyelse i offentlig sektorNaturmangfold og miljøPortefølje Velferd, kultur og samfunnHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningGlobale utfordringerHelsePortefølje Industri og tjenestenæringerVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingMatPolitikk- og forvaltningsområderEnergiUndergrunnsforståelseEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter