Back to search

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

Awarded: NOK 1.4 mill.

Funding scheme:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningNanoteknologi/avanserte materialerMiljø og naturmangfoldBærekraftig energiIKTHelseTranslasjonsforskningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMarinHavbrukHelseMiljø og naturmangfoldInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMatMiljø og naturmangfoldØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingEnergiAnnen miljøvennlig energi, klimavennlig oppvarming/kjølingPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)MatMat - Grønn sektorMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerTransport og samferdselHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonEnergiMiljøvennlig energi, annetLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMatMat - Blå sektorPortefølje LivsvitenskapLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensEnergiAnnen miljøvennlig energi, andre energibærere (hydrogen, biogass, mm)UtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)LTP2 Innovasjon i stat og kommuneEnergiUndergrunnsforståelseBransjer og næringerIKT-næringenEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippInternasjonaliseringBransjer og næringerSkog og trebrukGlobale utfordringerLTP2 Petroleum og mineralerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterBioteknologiMarinMiljøteknologiKulturVitenskap og samfunnGrunnforskningMarinØkosystem (utgår 2014)LTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatMat, helse og velværePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningMatTrygg verdikjedeMatGlobal matsikkerhetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseEnergiFornybar energi, bioPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningHelseBasal biomedisinsk forskningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleMatMat - BlågrønnPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matKulturSamfunnets kulturelle grunnlagBransjer og næringerOlje, gassBransjer og næringerLandbrukLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Muliggjørende teknologierMarinFiskeriBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje HelseLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Klima, polar og miljøBransjer og næringerHelsenæringenVelferd, arbeidsliv og utdanningMiljø og naturmangfoldForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)KulturBransjer og næringerInternasjonaliseringInngående mobilitet (utgår 2010)Portefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 HavLTP2 Fagmiljøer og talenterEnergiPortefølje Velferd, kultur og samfunnGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPortefølje PetroleumHelseKlinisk forskning