Back to search

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics studied by modern mass spectrometry

Awarded: NOK 7.4 mill.

Funding scheme:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg