Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Model Driven Service Development for the Semantic Web – MOSES

Awarded: NOK 2.0 mill.

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT