Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Verdenskongress i bygdesosiologi juli 2004 i Trondheim

Awarded: NOK 0.20 mill.

Bygdeforskning er av The International Rural Sociology Association (IRSA) tildelt ansvaret for å gjennomføre verdenskongressen i bygdesosiologi i Trondheim i 2004. Dette vil bli den ellevte kongressen i rekken, og det er første gang den arrangeres i Norde n. Dette ansvaret består i å forberede og gjennomføre selve kongressen. Bygdeforskning vil benytte seg av profesjonell assistanse, men også bidra med betydelig egeninnsats for å sikre en god kongress både faglig og sosialt. Bygdesosiologi omfatter i tille gg til sosiologi fagfolk fra disiplinene geografi, sosialantropologi, statsvitenskap og landbruksøkonomi.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project