Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Forskningsopphold for Torjus Folsland Bolkesjø ved University of Wisconsin, Madison.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Manager:

Project Number:

159549

Application Type:

Project Period:

2004 - 2005

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Studieoppholdet vil inngå som en del av Dr. scient utdanningen med tittel: "Modelling the Norwegian Forest Sector". I doktorgradsavhandlingen er hovedmålet å analysere markedsutsiktene for norsk tømmer og skogindustriprodukter, med særlig vekt på effekter av endringer i sentrale rammevilkår. Metodisk anvendes både økonometriske modeller, og skogsektormodeller basert på likevekt i romlige markeder. University of Wisconsin, Madison har et meget sterkt økonomi-/økonometrimiljø (Bruce E. Hansen, Charles Enge l, Philip A. Haile m.fl). Samtidig utgjør gruppen rundt Professor Joseph Buongiorno ved Department of Forest Ecology & Management et ledende miljø innen skogsektormodellering. Slik sett vil et opphold ved University of Wisconsin, med muligheter for kursin g, nettverksbygging og samarbeid om artikkelskriving heve kvaliteten på arbeidet i forbindelse med mitt doktorgradsprosjekt.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project