Back to search

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

Awarded: NOK 582.5 mill.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Thematic Areas and Topics

Portefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPolarArktisUtviklingsarbeidBransjer og næringerPolarSvalbardBransjer og næringerLandbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matNaturmangfold og miljøKlimaGlobale utfordringerNaturmangfold og miljøForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringKlimaNaturmangfold og miljøMiljøteknologiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserKulturBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKulturSamfunnets kulturelle grunnlagNordområdeneMiljø og marine ressurser (utgår 2010)LTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingMiljøteknologiLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleKulturKultur og naturGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Klima- og polarforskningNordområdeneArktisNordområdeneSvalbardNaturmangfold og miljøPolarLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNordområdeneLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Klima, polar og miljøNordområdeneLivsvilkår i nord (utgår 2010)Naturmangfold og miljøØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)