Back to search

TU-Tungt utstyr

Ultralydscanner

Awarded: NOK 2.8 mill.

Det har i mange år vært drevet ultralydforskning innen hjerte på høyt internasjonalt nivå i Trondheim, og det har vært flere gode evalueringer; sist i forbindelse med SFF-søknaden "MR and Ultrasound for Improved Patient Care" og i forbindelse med deltakel se i Forskningsrådet sine strategiske prosjekt i medisinsk teknologi. Miljøet har i mange år hatt et nært forhold til GE Vingmed som ble etablert på bakgrunn av ultralydaktiviteten i Trondheim og ultralydmaskiner har stort sett vært lånt av de. Vi har i den senere tid sett økende problemer med å få tilgang til oppdatert ultralydutstyr til klinisk forskning, også fordi vi har satset på økt vitenskapelig produksjon, og for å opprettholde forskningsproduksjonen må vi eie et system. Det er flere stipendiater og postdoktorer ved instituttet som bruker ultralyd til kliniske undersøkelser av pasienter.

Funding scheme:

TU-Tungt utstyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project