Back to search

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Redusert skjelettmuskelfunksjon hos pasienter med hjertesvikt: biokjemiske forandringer i skjelettmuskel

Awarded: NOK 1.3 mill.

Funding scheme:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project