Back to search

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Inneklimaets betydning for utvikling av astma og allergi hos barn. En delstudie av Miljø og Barneastma (MBA) studien del 2

Awarded: NOK 2.2 mill.

Økningen i astma/allergi i den vestlige verden de siste tiår skyldes trolig endringer i miljøet. En diskuterer hvorvidt pels-kjæledyrhold tidlig i livet øker eller minsker risikoen for allergi og/eller astma, og om "mangel" på tidlige infeksjoner medfører økt allergi senere. Fuktskader i bolig med økning av sopp og bakterier, er en kjent risikofaktor for astma. Sukkerarter fra sopper, inkludert ^X-1,3 glukaner (BG) er kjente immunmodulatorer. Eksponering for dyr på gårder beskytter mot sene re allergi og kan skyldes at eksponering for mye endotoxin (ET) (fra Gr- bakterier fra husdyr) stimulerer immunsystemet i en Th-1 (ikke-allergisk) fremfor Th-2 (allergisk) retning. I den prospektive MBA-2 studien er detaljert informasjon om helseeffekter hos et stort antall barn allerede under innsamling og fullføres ca april/mai 2004. Studien inkluderer alle barn (ca. 1100) som var til undersøkelse (MBA-1) mellom 1992-95 (n= ca. 550), og/eller fikk lungefunksjon målt i nyfødtperioden (n=803) i samme pro sjekt (150 barn i begge grupper). Undersøkelsene omfatter kliniske: astma/allergi; innemiljø: allergener, BG, ET, inneluftpartikler, sporer; og immunologiske: cytokiner. Støvprøver fra MBA-1 deltagerne (ca. 3700), eluat fra støvprøve r allerede analysert for hund, katt og middallergener i 1993-95, og støv fra barnas madrass innsamlet nå, er nedfrosset biologisk materiale som er klart for ET/BG analyse.

Funding scheme:

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project