Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Studier av remonterende jordbærsorter for utvidet sesong og økte avlinger.

Awarded: NOK 3.2 mill.

Utviklingen av mer yterike jordbærsorter har vært en av hovedårsakene til økningen i jordbærproduksjonen har til lands, som i verden for øvrig. Jordbærsorter klassifiseres på basis av deres blomstrings- og avlingsmønster. I dag er de viktigste sortene som dyrkes engangsbærende sorter, som danner blomsteranlegg ved kort dag om høsten, og blomstrer og gir bær neste sommer. De såkalte ”everbearing” eller remonterende jordbærsortene ser ut til å danne blomsteranlegg og bær igjennom hele vekstsesongen ved vanl ig dyrkingstemperatur. Remonterende jordbærsorter er på frammarsk ute i verden, men den plantefysiologiske bakgrunnen for blomsterknoppdanning er lite kjent, særlig ved dyrking under våre klimatiske betingelser. For den norske jordbærnæringen vil det være av stor betydning å få økte kunnskaper om hvordan vekst og blomstring hos disse sortene påvirkes av temperatur og daglengde, men det vil også være verdifullt i den internasjonale forståelsen av blomstringsfysiologien hos denne arten. I prosjektet vil vi undersøke følgende: 1. Samspill av temperatur og daglengde på blomstring og vegetativ vekst 2. Sortsforskjeller 3. Tilpassing til produksjon i en utvidet sesong på friland under plasttunnel Prosjektet vil frambringe grunnleggende kunnskap om bruk av remonterende jordbærsorter og utvikle dyrkingsteknikker som forventes å gi grunnlag for en økt og mer forutsigbar produksjon av kvalitetsbær fra mai til september. Dette er et område med mulighet er for innovasjon, spesialisering og kommersiell utnytting for direkte konsum og eksportindustri.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project