Back to search

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

On-line flerfaset strømningsanalyse av brønnstrøm i produserende brønner og transportledninger mht til fasesammesetn., slug og strømnforhold

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

162142

Project Period:

2004 - 2006

Location:

Partner countries:

Funding scheme:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project