Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Utvikling og implementering av en databasert treningssimulator for kirurgisk disseksjon

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Number:

162145

Project Period:

2004 - 2006

Funding received from:

Location:

Partner countries:

Det er et stort problem etisk, økonomisk og praktisk for kirurger å lære praktiske ferdigheter og forbedre utøvelsen uten at dette utsetter pasienter for ”prøving og feiling”. Spesielt utfordrende er det for kirurger å lære moderne minimal invasive teknik ker som kikkhullskirurgi (laparoskopi). Disse teknikkene gir et bedre resultat for pasienten, men medfører større kirurgiske utfordringer. Datasimulatorer er et virkemiddel til å minimalisere risikoen for feilbehandling og rasjonalisere kirurgiutdanningen . Forutsetningen for slik produktutvikling er tilgjengeling teknologi for å simulere den kirurgiske prosessen i sanntid. SimSurgery AS er et norsk selskap som var tidlig ute med å definere denne problemstillingen som et forretningsområde. SimSurgery har en unik posisjon som en ledende leverandør av realistiske løsninger for kirurgisk simulering av sying, knuter og modellering av bløtt vev. Simulatorer for komplette operasjoner vil kreve matematiske og informasjonsteknologiske løsninger for sying og knut er sammen med løsninger for disseksjon (kutting og fjerning av vev). Prosjektet søker å utvikle teknologi for å simulere kirurgisk disseksjon i virtuelle 3D modeller.

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project