Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Sub-Nano pOWer For microeLectronic Applications using Known tEchnology - SNOWFLAKE

Awarded: NOK 1.3 mill.

Atmel Norway står bak utviklingen av Atmels AVR mikrokontrollere som er en sterk aktør i markedet for 8-bits mikrokontrollere. En stadig større del av markedet til AVR er batteriapplikasjoner, der lavere effektforbruk er sterkt etterspurt. Digitalt effekt forbruk blir redusert gjennom at CMOS-teknologien skaleres ned, men det samme gjelder ikke for det analoge effektforbruket som i langt større grad påvirkes av de fysiske begrensningene i CMOS-teknologien. I tillegg går trenden dithen at stadig flere avans erte analoge funksjoner legges inn i AVR-brikker. Atmel Norway ønsker derfor i samarbeid med NTNU å undersøke mulighetene for å redusere det analoge effektforbruket vha. alternative analoge kretsløsninger som bedre utnytter laveffekts-potensialet i CMOS- teknologien. Forskning på dette området vil involvere utvikling av transistormodeller som er bedre egnet for simulering av analoge kretser med ekstremt lave grenstrømmer. Utviklede teststrukturer vil implementeres i en dedikert prototyp i Atmels CMOS-tekn ologi, og gjennom målinger sammenlignes med simulerte resultater. Nye laveffekts-løsninger vil også raskt kunne implemeteres i pågående AVR-prosjekter.

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT