Back to search

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Naturlige karotenoider fra mikroalger

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Number:

162315

Project Period:

2004 - 2009

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

Promar har utviklet en fotosyntes bioreaktor som i gjennomført forskning har demonstrert kommersielt svært interessante resultater. Via samarbeid med Dr Geir Johnsen ved NTNU Institutt for Biologi har Promar fått tilgang på en patenterbar oppfinnelse; Kar otenoidet diadinoxanthin er et fettløslig varmgult karotenoid, en kraftig antioksidant og en sterk naturlig solbeskytter som kun eksisterer naturlig i mirkroalger (ikke funnet i makroalger eller i høyere planter). Teknologiske utfordringer: Utviklingen av bioreaktorteknologien vil naturlig ta utgangspunkt i behovet for å oppnå en optimal lysbestykking av reaktoren. De biologiske utfordringene ligger i første rekke i å utvikle en prosess som sikrer både hurtig vekst av dyrkningsorganismen (biomasse) og som samtidig sikrer et høyt innhold av karotenoider i organismen.De kjemiske utfordringene ligger i å gjennomføre ekstraksjons og renseprosessen uten at karotenoidene dekomponeres av enzymer som frigjøres som følge av knusing i ekstraksjonsprosessen.

Funding scheme:

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri