Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Søketeknologi for analytisk behandling av strukturerte og ustrukturerte data

Awarded: NOK 6.5 mill.

FAST har etablert en plattform for industrielle søkeanvendelser som IBM, Reuters, mfler har standardisert forretningskritisk informasjonsaksess på. I BI består infrastrukturen normalt av 1) Sammenstilling av strukturerte datakilder via ETL verktøy 2) Data varehus 3) Datamarts 4) Analytiske BI verktøy 5) Informasjonsportaler Målet er å etablere en alternativ infrastruktur i BI rundt en videreutvikling av FAST Data Search og dermed etablere FAST i et nytt marked. I henhold til dagens infrastruktur er delmåle ne Ustrukturerte data: Inkludering av ustrukturert info fra web, intranett og dedikerte kilder som CRM systemer; Uttrekk av attributter og egenskaper ved hjelp av linguistisk analyse; Muliggjøring av analyse på tvers av strukturerte og ustrukturerte data Sanntidsanalyse: Behandling av kontinuerlige datastrømmer Ytelse/Kostnadseffektivitet: Å betjene opp mot 100M dokumenter fra en server; Forutsigbar søkelatens under 100ms og opp mot 300 spørsmål per sekund; Skalerbare og feiltolerante arkitekturer Informa sjonsanalyse: Erstatte initiell modellering og preaggregering i datamarts med "on-the-fly" analyse av statistiske egenskaper i vilkårlige XML attributter

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project