Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

DNA som lagringsmedium

Awarded: NOK 1.00 mill.

Det foreliggende FoU-prosjektet omhandler en teknologi for å benytte DNA molekyler som lagringsmedium. DNA molekyler er et naturlig lagringsmedium som har vært benyttet av naturen selv i mer enn 3,5 millarder år og har en rekke fordelaktige egenskaper så som at informasjonen lagres 3-Dimensjonalt med kodeenheter på omlag 1/3 nanometer slik at 1 gram med DNA molekyler inneholder en informasjonsmengde tilsvarende 250 exabytes (=2,5 x 1020 bytes). Dagens kostnader for å kunne skrive og lese med DNA molekyl er representerer imidlertid en formidabel flaskehals for kommersielle lagringsapplikasjoner. Det er i denne sammenhengen LingVitae har kommet opp med et unikt konsept som vil kunne gjøre det mulig å bringe kostnadsbildet ned på et akseptabelt nivå.

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project